Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va găzdui, în cadrul Turnului Croitorilor, Expoziția-muzeu 1581 – Universitatea și Orașul și va organiza seria de cursuri Studium Generale a Institutului STAR-UBB.

Expoziția va fi deschisă publicului începând din 1 octombrie 2020 și va face parte din protocolul academic de vizite la UBB, putând intra și în circuitul turistic al orașului. Studium Generale este un program deschis comunității UBB, dar și comunității clujene, de diseminare a cunoașterii în următoarele paradigme:
multi-/inter-/trans-disciplinară și citizen science. Cursurile vor fi transmise și online, transformând astfel Turnul Croitorilor într-un adevărat Turn al Cunoașterii!

Prin acest demers, UBB se reîntoarce în locurile de început ale Academia/Universitas Claudiopolitana, sigur, în condițiile în care ne permit evoluția istoriei și a prezentului. UBB își respectă astfel tradiția academică începută în 1581 la un capăt al Uliței Lupilor și continuată (refondată) după 1715 la celălalt capăt, pe locul de astăzi al sediului UBB, tradiție reflectată în simbolurile sale academice legale. Academia/Universitas Claudiopolitana va fi continuată de instituții de învățământ superior incluse în 1872 în Universitatea Maghiară din Cluj (Universitatea Franz Joseph), transformată, la rândul ei, în 1919, în Universitatea Românească din Cluj (Universitatea Regele Ferdinand I), UBB fiind moștenitorul academic și succesorul legal al Universității Ferdinand I. Așadar, în spiritul de început al Tradiției, ne deschidem astfel spre societate (cetate), dar într-o logică modernă a Excelenței (și a citizen science), afirmă rectorul UBB, Daniel David.

Istoria de excepție a UBB și tradiția ei academică sunt prezentate amănunțit în volumul cu titlul Tradiție și Excelență. Școlile academice/de știință la Universitatea Babeș‐Bolyai din Cluj‐Napoca (1581‐1872‐1919‐prezent), apărut la finalul anului trecut, sub coordonarea rectorului UBB, Daniel David, la Editura Presa Universitară Clujeană.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *