Luni, 16 Decembrie 2019 la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca vor avea loc o serie de evenimente menite să exprime recunoștința conducerii și a generațiilor actuale de cadre didactice și studenți pentru ctitorii de acum 100 de ani și pentru toate personalitățile care au contribuit la dezvoltarea, modernizarea și afirmarea Universității în țară și străinătate.

Universitatea Babeș-Bolyai își prețuiește înaintașii

Program

 • ora 11:30
  Dezvelirea bustului lui Onisifor Ghibu.
 • ora 11:50
  Dezvelirea bustului lui Emil Racoviță.
 • ora 12:15, Aula Magna
  Discurs în memoria personalităților care au fondat Universitatea Românească și au fost întemnițați în închisorile comuniste, evidențiind și rolul unor cadre didactice în lupta pentru drepturi și libertăți democratice în perioada 1945-1989 susținut de Ioan-Aurel Pop.
 • ora 12:45
  Omagiu celor 100 de personalități care au ocupat diverse funcții administrative (rectori, prorectori, decani, prodecani) și prin competențele lor profesionale au sporit prestigiul Universității Babeș-Bolyai adus de către conducerea Universității.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *