Un număr de 47 de membri ai echipei Universităţii Babeş-Bolyai vor primi luni, 18 Decembrie 2017, începând cu ora 12:00, premii pentru excelenţa în activitatea desfășurată în acest an.

Premiile vor fi acordate pentru excelenţa în activitatea didactică, excelenţa în cercetarea ştiinţifică, dar și în domenii care țin de vizibilitatea internațională a Universității Babeș-Bolyai.

Suntem o universitate de top atât la nivel intern, cât şi pe plan internaţional, astfel încât performanța trebuie să reprezinte o constantă a activității noastre. Premierea și recunoașterea activității de excelență, fie ea în domeniul didactic, în cel al cercetării sau în oricare alt domeniu pe care noi, ca universitate, îl abordăm sunt acte fireşti de aşezare a performanţei acolo unde îi este locul, a declarat Daniel David, prorectorul UBB responsabil de cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *