Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a luat act de rezultatul competiției internaționale de proiecte dedicate construirii unor rețele de universități europene.

Proiectul InclusU (Inclusivess in/for the European Union through a European University), depus de consorțiul condus de Universitatea din Lille, în care se afla și UBB, nu a intrat între cele 17 proiecte selectate pentru finanțare în acest moment. Ținând însă cont de scorul foarte bun obținut (imediat sub linie), multe din mecanismele și activitățile angajate în proiect, mai ales cele care țin de politica proprie a UBB, vor fi implementate pe linia declarată de conducerea UBB.

Într-adevăr, rectorul UBB, Ioan Aurel Pop, declara la depunerea proiectului că Alianța universitară InclusU este una robustă, creată pentru a reuși în acest demers, fie acum, fie prin aplicațiile deschise în următorii ani. Dar, în ultimă instanță, acest demers este astfel gândit încât să conteze pentru internaționalizarea UBB chiar în condițiile în care nu s-ar câștiga finanțarea, deoarece viziunea și angajamentul academic trebuie și pot uneori să transceadă partea financiară.

De asemenea, Daniel David, prorector UBB, declara la acea dată că Există două căi majore spre statutul de universitate world-class, de cele mai multe ori angajate cumulativ de universitățile de succes în acest demers. Prima cale se bazează pe competitivitate academică susținută financiar și legislativ. UBB își asumă această cale, mai ales la nivel de master/doctorat, deși nu o poate face maximal din cauza subfinanțării și a contextului legislativ din țară, complet defavorabil competitivității-excelenței academice. A doua cale se bazează pe creșterea potențialului intelectual (de ex. de inteligență/creativitate) prin sporirea capitalului uman și social al universității pe baza unor mecanisme de incluziune. UBB, prin InclusU, își propune să valorifice la maximum această cale pentru atingerea statutului academic de tip world-class, dar cred că UBB trebuie să utilizeze programatic această cale, indiferent dacă finanțarea va fi sau nu obținută în acest demers specific.

UBB este o universitate internațională de excelență în predare/cercetare, vârf de lance pentru România în rankingurile internaționale ale universităților/aria academică europeană/internațională.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *