UBB a deschis Centrul de Diplomatică și Paleografie Documentară Medievală

Unitatea de cercetare TRANS.SCRIPT. Centrul de Diplomatică și Paleografie Documentară Medievală, o inițiativă a mai multor cadre didactice și cercetători ai Universității Babeș-Bolyai, a fost inaugurată vineri, 30 Martie 2018, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Noul centru de cercetare științifică dorește să coroboreze eforturile specialiștilor Universității Babeș-Bolyai cu cele ale colegilor din București, Iași, Târgu Mureș, Sibiu etc. pentru explorarea și valorificarea patrimoniului cultural transmis în formă scrisă documentară pe teritoriul României, în Evul Mediu și în zorii modernității, în strânsă relație cu evoluțiile istorice de pe întregul teritoriu românesc și din Europa apuseană, centrală și sud-estică.

Instrumentul principal de interogare a trecutului în cadrul acestui grup de lucru este paleografia, o disciplină extrem de puțin cultivată în mediile academice din România și din străinătate.
Trei obiective majore, deopotrivă flexibile și interdependente, reprezintă baza programatică a activității TRANS.SCRIPT:

  • didactic, prin alcătuirea unor instrumente de predare a disciplinelor universitare grupate în jurul scrierii medievale, precum paleografia, diplomatica, sigilografia, filigranologia…;
  • de publicare, prin inițierea și promovarea unei serii distincte de publicații (editare și interpretare) de surse scrise medievale și premoderne;
  • de cooperare, deopotrivă interdisciplinară (prin apel la specialiști în istoria dreptului, în geografie istorică ori în discipline filologice sau în sfera științelor informatice…) și internațională (prin dialog cu mediile avansate de cercetare în domeniu).

Un element extrem de important este deschiderea grupului de lucru al centrului către segmente mai largi ale societății românești, o cooperare în sensul asigurării consultanței necesare bibliotecilor, muzeelor, arhivelor de diferite feluri, asociațiilor culturale mici sau mari, precum și grupurilor de inițiativă care vizează acțiuni cu suport istoric. Acest segment de activitate este unul esențial pentru că restituie societății românești efortul în formarea specialiștilor, fiind totodată un pas important prin care publicul larg percepe direct importanța unui efort atât de specializat.

La deschiderea noului centru au luat cuvântul acad. Ioan-Aurel Pop, rectorul Universității Babeș-Bolyai și membru în Comitetul Științific al Centrului TRANS.SCRIPT, precum și lect. dr. Adinel Dincă, directorul noii structuri de cercetare.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top