Sprijin pentru actualizarea planurilor urbanistice generale ale comunelor clujene

Planurile urbanistice generale (PUG) și regulamentele locale de urbanism (RLU) ale 31 de comune clujene vor fi actualizate în urma semnării de către Consiliul Județean Cluj a unui act adițional la contractul încheiat în acest sens cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Prin intermediul acestui act adițional, suma inițial alocată a fost suplimentată cu 200.000 de lei.

Astfel, valoarea totală alocată județului Cluj pentru elaborarea și/sau reactualizarea PUG-urilor și RLU-urilor celor 31 de comune clujene este de 980.612,38 lei, termenul de finalizare a documentațiilor fiind 31 Decembrie 2018.

Actualizarea de către comunele clujene, cu ajutorul acestor fonduri, a documentațiilor de urbanism, va contribui esențial la intrarea în normalitate și la dezvoltarea localităților într-un mod logic și integrat. La fel ca și în momentul de față, vom continua să acordăm asistență de specialitate tuturor comunelor, atât celor care nu dețin specialiști cât și celor care vor solicita ajutorul direcției noastre de urbanism”, a declarat Alin Tișe.

Potrivit legii numărul 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, toate localitățile din România trebuie să dețină planuri urbanistice generale și regulamente locale de urbanism. Activitatea de elaborare a P.U.G.-urilor reprezintă o activitate continuă, acest tip de document având un termen de valabilitate de cinci-zece ani, cu excepția cazurilor în care s-au produs efecte cu impact puternic asupra dezvoltării localității (modificarea limitei administrativ-teritoriale, prevederea unor noi obiective de interes național – autostrăzi, căi ferate, obiective de utilitate publică cu impact major, dezastre naturale, etc.), caz în care actualizarea se poate face înainte de expirarea termenului prevăzut.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top