Prima dezbatere publică organizată în cadrul Centrului de Inovare și Imaginație Civică în acest an a avut în prim plan bunăstarea tinerilor din municipiu și zona metropolitană. Evenimentul, organizat în data de 12 Ianuarie a prezentat pe larg concluziile a două studii realizate în anul 2020 de către actori din ecosistemul local, din sectorul ONG, universitar și al instituțiilor publice și finanțate de către Fundația Botnar (studiul LEAP), respectiv bugetul local al Primăriei municipiului Cluj-Napoca (Profilul tânărului clujean).

Rezultatele proiectului LEAP, incluse în strategia de dezvoltare urbană Cluj-Napoca

Rezultatele proiectului LEAP – cu privire la evaluarea nevoilor și oportunităților tinerilor din Zona Metropolitană Cluj, pe de o parte și datele complementare relevate de Profilul tânărului clujean vor fi incluse în Strategia Integrată de Dezvoltară Urbană (SIDU) 2021-2030. Este important să extindem dialogul cu tinerii la nivelul zonei metropolitane și ne dorim să constituim un grup de lucru cu reprezentanții tinerilor, care să sprijine realizarea unor politici publice eficiente și utile pentru aceștia și care să stabilească planuri de acțiune anuale clare, a declarat Ovidiu Cîmpean, coordonatorul CIIC.

Tinerii sunt o componentă esențială a dezvoltării Clujului, dar și a vitalității urbane; este extrem de important să aducem în prim plan situația și nevoile acestei generații, a subliniat la eveniment viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Emese Oláh, apreciind că finalitatea proiectului trebuie să fie elaborarea unui ghid de bune practici în ceea ce privește implicarea tinerilor în dezvoltarea întregii comunități.

Susanna Hausmann-Muela de la Fondation Botnar, finanțatorul proiectului a remarcat aspectul colaborativ al studiului, care pe lângă sfera academică și societatea civilă a inclus și multe contribuții de la tineri.

Studiul LEAP a fost realizat și prezentat de către Departamentul de Sănătate Publică și Departamentul de Științe Politice, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai, Centrul Cultural Clujean și Grupul PONT.

În cadrul proiectului LEAP au fost identificate patru componente specifice care contribuie la bunăstarea tinerilor de 10-24 de ani din Zona Metropolitană Cluj. În domeniul sănătate principalele probleme cu care se confruntă populația tânără sunt cele privind sănătatea sexuală, sănătatea mentală, consumul și abuzul de substanțe și violența interpersonală, politicile prioritare propuse fiind prioritizarea sănătății în ecosistemul tinerilor, proiectarea de mecanisme de asistență medicală dedicate grupurilor vulnerabile și sistem alimentar sănătos în școli. În educație, discrepanțele între nevoile educaționale și oferta școlară, respectiv inegalitatea de oportunități și acces, discrepanțele urban-rurale sunt cele mai acute probleme sistemice. La capitolul autodeterminare – respectiv suma acțiunilor întreprinse de tineri – este nevoie de mecanisme de cooperare în domeniul tineretului, de crearea unui ecosistem de tineret colaborativ, precum și de mecanisme de abilitare a tinerilor și de participare a acestora la luarea deciziilor. La componenta mediu de viață‚ politicile prioritare propuse sunt: rețea de centre comunitare de tineret în toate cartierele zonei metropolitane, programe integrate pentru lucrătorii de tineret, strategii dedicate tineretului și fonduri pentru sprijinirea inițiativelor tinerilor și completarea programelor dedicate tinerilor cu programe pentru profesori și părinți.

În cadrul proiectului s-a realizat și cartarea factorilor interesați și a fost creată o bază de date cu peste 700 de organizații care desfășoară activități cu și pentru tineri. Studiul LEAP precum și vizualizarea interactivă a problemelor și propunerilor poate fi accesat pe site-ul leapcluj.ro

În cadrul evenimentului Federația Tinerilor din Cluj a prezentat rezultatele cercetării Profilul tânărului clujean, care a studiat calitatea vieții tinerilor de 14-35 de ani care locuiesc în Cluj-Napoca. Cercetarea conține nouă capitole: locuirea, transport public și infrastructură, siguranță, educație, muncă și condiții de trai materiale, sănătate, apartenența la comunitate, participarea civică, petrecerea timpului liber.

În a doua parte a conferinței reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din zona Clujului au contribuit de asemenea cu observații cu privire la potențialul de valorificare a rezultatelor cercetărilor precum și a propunerilor de politici și priorităților formulate.

Marius Cristea, expert dezvoltare urbană de la Banca Mondială a subliniat că la fel ca realizarea studiului, și implementarea rezultatelor trebuie să devină un proces comunitar prin implicarea actorilor interesați și a adăugat că rezultatele și propunerile vor fi integrate într-un capitol special de tineret în Strategia de Dezvoltare Integrată Cluj 2030.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *