În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul administrativ, precum și alte acte normative în vigoare, în calitate de subprefect al județului Cluj, Ioan Alin Danci, a îndeplinit în perioada 7 martie 2019 – 17 ianuarie 2020, în numele prefectului, atribuții în domeniul conducerii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din județul Cluj, al conducerii operative a Instituției Prefectului, precum și alte atribuții prevăzute de lege ori sarcini date de ministrul Afacerilor Interne.

Cu privire la realizarea, în județul Cluj, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, subprefectul Ioan Alin Danci a prezidat, în numele prefectului, două ședințe ale Colegiului Prefectural Cluj și a primit în audiență un număr de 123 de persoane, cu diferite solicitări și probleme cetățenești.

Cu privire la măsurile de pregătire și intervenție pentru situații de urgență, subprefectul Ioan Alin Danci a prezidat, în numele prefectului, două ședințe ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, fiind emise două hotărâri având ca obiect pagubele produse ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase care au avut loc în județul Cluj, în perioada 21-22.05.2019, respectiv aprobarea Inventarului actualizat al punctelor critice în caz de inundații pe cursurile de apă din județul Cluj.

În calitate de subprefect, Ioan Alin Danci a gestionat controlul tuturor actelor administrative adoptate/emise de către Consiliile locale/Consiliul Județean Cluj și primari, respectiv președintele Consiliului Județean Cluj, control realizat de către Serviciul Controlul Legalității Actelor, Contencios Administrativ, Apostilă aflat în subordinea directă, a verificat și urmărit reprezentarea în instanță în cauzele în care Instituția Prefectului și Comisia Județeană pentru Stabilirea Drepturilor de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cluj sunt parte. De asemenea, a verificat și semnat aplicarea Apostilei de la Haga pe un număr considerabil de acte solicitate de către cetățeni.

Urmare a activității Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, subprefectul Ioan Alin Danci a verificat și contrasemnat 1200 de titluri de proprietate participând la un număr de 6 ședințe ale Comisiei Județene.

O altă atribuție în perioada mandatului său a constituit-o coordonarea activității Comisiei de siguranță rutieră la nivelul județului Cluj constituită, pe de-o parte, din reprezentanții serviciului (S.P.C.R.P.C.Î.V) cu atribuții privind pregătirea/examinarea/ eliberarea permiselor de conducere și, pe de altă parte, din reprezentanți ai organizațiilor profesionale ale formatorilor rutieri din județul Cluj.

Un moment important în mandatul de subprefect l-a constituit implicarea în rezolvarea problemelor de mediu și de legalitate privind navigația pe lacurile de acumulare și cursurile de apă din zona montană a județului Cluj. În acest sens, a convocat și organizat numeroase ședințe de lucru cu toate instituțiile statului care au competență în această speță: Apele Române, I.P.J. Cluj, I.S.U. Cluj, I.J.J. Cluj, Garda de Mediu, Hidroelectrica Cluj, Autoritatea Navală Română – Oficiul de Căpitănie Dej. În urma acestor ședințe s-a dispus efectuarea unor controale comune și de amploare ale acestor instituții în vederea prevenirii și combaterii activităților ilicite în domeniul transportului naval, silvic, pescuit și acvacultură și protecția mediului, precum și elaborarea unui regulament de navigație pentru lacul de acumulare Tarnița.

Pe parcursul anului 2019, subprefectul Ioan Alin Danci a coordonat activitatea de implementare și monitorizare a sistemului de control intern managerial de la nivelul Instituției Prefectului – Județul Cluj, a propus modificarea și/sau reactualizarea celor aproximativ 30 de comisii din cadrul Instituției Prefectului – Județul Cluj, a propus și a înaintat prefectului proiectul de reactualizare a Regulamentului Organizare Internă și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Cu sprijinul subprefectului, în calitate de șef al grupul de lucru pentru prevenirea corupției organizat la nivelul Instituției Prefectului – Județul Cluj, au fost organizate, un număr de patru sesiuni de informare/instruire de prevenire a corupției cu serviciile/birourile din cadrul instituției noastre, activități realizate de către personalul specializat din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Cluj cu întreg personalul instituției.

Pe parcursul mandatului, subprefectul Ioan Alin Danci a reprezentat Guvernul României în teritoriu la 37 manifestări și ceremonii publice organizate de Instituția Prefectului – Județul Cluj, precum și de autorități publice locale, Garnizoana Cluj-Napoca, misiuni diplomatice, ONG-uri etc.

În calitate de membru, subprefectul județului Cluj a participat în anul 2019 la toate ședințele Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Cluj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *