Biblioteca Judeţeană Octavian Goga, instituţie de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, organizează ṣi în acest an cursul gratuit de antreprenoriat social intitulat Provoacă viitorul: fii antreprenor! pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 ṣi 20 de ani.

Evenimentul va avea loc în perioada 15 Octombrie 2018 – 16 Noiembrie 2018, la American Corner Cluj-Napoca, cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.

Instruirea se va desfăşura în limba română, prin două serii de cursuri a câte 20 de locuri fiecare – în intervalul 15-26 Octombrie 2018 are loc seria I, iar în perioada 5-16 Noiembrie 2018 urmează seria a II-a. Cursurile vor avea loc zilnic, de luni până vineri, între orele 16:00 – 19:00.

Înscrierile se fac până miercuri, 10 Octombrie 2018. Informaṭii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon +4 0264 430 323, în zilele de luni, marṭi, miercuri ṣi vineri în intervalul orar 8:00 – 16:00, iar joia de la 10:00 la 18:00, sau la adresa de e-mail americancornercluj@gmail.com.

Iniṭiativa se află în al patrulea an de la demarare ṣi urmăreṣte dezvoltarea de abilităţi antreprenoriale la tineri cu vârsta între 14 şi 20 de ani, cuprinşi sau nu într-o formă de învăţământ, prin familiarizarea cu domeniul antreprenoriatului, al antreprenoriatului social ṣi al managementului de proiect, precum și dezvoltarea creativităţii şi a spiritului inovator. De asemenea, inițiativa vizează creşterea gradului de conştientizare a apartenenţei la o comunitate ṣi a gradului de implicare socială, cunoaşterea mijloacelor de îmbunătăţire a contactului cu comunitatea, identificarea problemelor comunităţii şi oferirea de soluţii pentru rezolvarea acestora. Tinerii vor învăṭa cum să iniṭieze ṣi să dezvolte o afacere ṣi să se implice în viaṭa comunităṭii, cunoṣtinṭele teoretice fiind puse în practică prin realizarea ṣi implementarea de proiecte. Participanṭii vor primi o diplomă la încheierea programului de instruire, în urma prezentării modului de implementare a proiectului elaborat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *