Profesori psihopedagogi clujeni, perfecționați în Spania în cadrul unui proiect european

O echipă de profesori psihopedagogi din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale Dej, instituție de învățământ special aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, a participat recent la un curs de formare profesională în domeniul tehnologiei informațiilor și comunicării ce a avut loc în Valencia, Spania.

Programul de formare a cadrelor didactice este parte a Proiectului Erasmus cu finanțare europeană derulat de școală – Valorificarea competențelor digitale și a activităților nonformale / outdoor în școala specială. Scopul acestuia se referă la perfecționarea cadrelor didactice prin prisma atingerii indicatorilor europeni ce țin de îmbunătățirea competențelor digitale și integrarea acestora în școală și în cadrul activităților de la clasă, respectiv participarea adulților la educație și formare profesională.

De asemenea, prin intermediul proiectului se urmărește dezvoltarea competențelor lingvistice de exprimare într-o limbă de circulație internațională, facilitarea accesului la schimburi de bune practici educaționale din diferite sisteme de învățământ din spațiul european și reorganizarea inovativă a secvențelor didactice – strategii didactice creative, instrumente TIC, activități nonformale și outdoor centrate pe nevoile de dezvoltare a elevilor.

Pentru atingerea acestor scopuri, în perioada următoare, alți șase profesori din școală vor participa la cursuri de formare în Grecia, Portugalia și Italia, favorizând astfel dezvoltarea elevilor prin integrarea socială în cadrul unor activități centrate pe elev, individualizate, de tip recuperator, consilierea pentru orientarea spre învățământul secundar obligatoriu în funcție de particularitățile individuale și nevoile de dezvoltare, respectiv recuperarea elevilor cu eșec școlar și reorientarea acestora spre învățământul de masă. Nu în ultimul rând, se dorește stimularea participării la acțiuni comunitare ca membri activi în organizarea acestora, dezvoltarea unei atitudini pozitive față de învățare și dezvoltarea capacității de adaptare la schimbarea tot mai rapidă a mediului social.

Organizat de către Esmovia Training and Mobility, organizație europeană acreditată pentru a oferi cursuri de formare pentru profesori din spațiul european, cursul ICT for teaching and learning s-a derulat în limba engleză și a constat în activități de utilizare a rețelelor sociale și a diferitelor instrumente utilizate în munca cu computerele și diferitele device-uri. Utilizarea acestora la activitatea de la clasa de elevi va contribui la atingerea obiectivelor de învățare și formare a abilităților și competențelor acestora, în concordanță cu dinamica schimbărilor sociale la nivel local, național și european. Certificarea competențelor profesorilor a fost atestată prin certificate de participare și documentul Europass Mobility.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top