Primăria Municipiului Cluj-Napoca anunţă închiderea circulației autovehiculelor pe strada Emil Isac

Primăria Municipiului Cluj-Napoca anunţă închiderea circulației autovehiculelor pe strada Emil Isac, între strada Cardinal Iuliu Hossu/G.Barițiu și strada Sindicatelor, în perioada 20 mai 2020- 6 iulie 2020. Pe această stradă se vor executa lucrări de decopertare pentru înlocuire rețea de apă, modernizare rețele electrice si refacere integrală structura rutieră.

 Primăria Municipiului Cluj-Napoca anunţă închiderea circulației autovehiculelor pe strada Emil Isac

Lucrările se derulează în cadrul proiectului Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană: reabilitare și extindere zona pietonală piața Lucian Blaga, strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru Maior, strada Emil Isac și amenajare piste de biciclete, proiect finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 : Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Simultan cu închiderea circulației pe strada Emil Isac va fi închis și accesul pe strada Alexandru Ciura.

Pe perioada lucrărilor, traficul rutier general se va devia pe traseul: strada Cardinal Iuliu Hossu- sens giratoriu- strada Sindicatelor- strada Emil Isac.

Măsura închiderii circulației se va aplica cu excepția riveranilor străzii Constantin Daicoviciu si a celor din zona Pieței Muzeului.

Pentru strada Virgil Fulicea, tronsonul cuprins între străzile Emil Isac și Paul Chinezu, traseul pe care se va putea asigura accesul este: strada Constantin Daicoviciu- strada Roosevelt- strada Virgil Fulicea (zona înfundată spre strada Emil Isac)- strada Paul Chinezu- strada Constantin Daicoviciu. Pe acest tronson, temporar, parcările vis-a-vis de numerele fără soț se vor desființa pentru a se permite circulația în dublu sens.

Participanții la trafic sunt rugați să respecte reglementările temporare ale circulației și să circule cu prudență în zona șantierului a căror restricții de circulație vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top