Primăria Municipiului Cluj-Napoca încurajează transportul public ecologic.

În acest sens, municipalitatea a inițiat un proiect de hotărâre privind acordarea de autorizații de taxi pentru mașini electrice.

Proiectul de hotărâre are la bază un studiu de specialitate în ceea ce privește stabilirea numărului maxim de autorizații de taxi pentru perioada 2020-2025 și a Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiu a fost pus în consultare

Studiul elaborat de Grupul de cercetare în domeniul sistemelor de transport de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca relevă faptul că este necesară creșterea la 2500 a numărului de autorizații de taxi, exclusiv cu autorizații verzi – autorizații de taxi care utilizează doar autovehicule electrice.

La această dată, pe raza municipiului Cluj-Napoca sunt eliberate 2469 autorizații taxi cu valabilitate până la 31 Secembrie 2019, urmând ca de la 1 Ianuarie 2020 să se prelungească autorizațiile de taxi pentru o perioadă de cinci ani, cu respectarea prevederilor legale în acest sens. Cele 31 de autorizații de taxi suplimentare vor fi acordate doar pentru mașini electrice.

De asemenea, orice autorizație de taxi retrasă, în condițiile legii, va fi convertită în autorizație de taxi pentru vehicule electrice și se vor reatribui în conformitate cu prevederile legale.

Proiectul de HCL este în consultare publică până în data de 5 Septembrie 2019. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni sau la orice primărie de cartier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *