Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Cluj, a început în luna iulie implementarea proiectului cu titlul Îmbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de calitate (POCU 109172).

Obiectivul proiectului este reprezentat de îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor profesionale ale studenților care se regăsesc la nivelul educațional de studii de licență, în vederea creșterii capacității acestora de a se încadra cu succes și în mod sustenabil pe piața muncii.

Proiectul va facilita participarea a cel puțin 340 de studenți din cadrul Facultății de Matematică și Informatică, Facultății de Știinte Economice și Gestiunea Afacerilor și Facultății de Business la stagii de practică. Prin activitățile prevăzute se urmărește creșterea şi aprofundarea competențelor dobândite în timpul studiilor prin efectuarea unor stagii de practică aplicată în cadrul unor societăți comerciale din domeniile de activitate asociate studiilor.

În urma implementării proiectului se dorește ca majoritatea studenților participanți să dobândească o calificare relevantă pentru piața muncii care să le permită găsirea unui loc de muncă sau să urmeze studii de aprofundare a unor domenii de interes pentru mediul socio-economic.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este 2.203.658,79 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 1.873.109,97 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni (18 Iulie 2018 – 17 Iulie 2020).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *