Plenul forului administrativ județean a adoptat vineri, 22 Septembrie 2017, proiectul de hotărâre inițiat de Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, privind aprobarea proiectului Creșterea eficienței energetice în clădirea Școlii Gimnaziale Speciale – Centru de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă / Integrată, proiect ce urmează a fi depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Necesitatea derulării acestei investiții este determinată de vechimea și starea de degradare accentuată a corpului de clădire situat pe strada București din cartierul clujean Mărăști.

Imobilul, format din peste 40 de săli de clasă, cabinete medicale, birouri administrative și spații conexe este, în prezent, clasificat în clasa C din punct de vedere al performanței energetice, având costuri cu utilitățile – încălzire, apă caldă și iluminat, foarte mari.

Este un nou demers dintr-un proiect mult mai complex prin care urmărim să reabilităm, cu fonduri europene, cât mai multe imobile care găzduiesc școli speciale sau unități medicale de sub autoritatea Consiliului Județean. Creșterea eficienței energetice a acestor clădiri va contribui în mod direct atât la creșterea confortului elevilor, respectiv al pacienților, cât și la scăderea presiunii bugetare determinate de cheltuielile mari avansate pentru plata utilităților, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

În mod concret, în vederea îndeplinirii obiectivului acestui proiect, respectiv cel de creștere a eficienței energetice, vor fi realizate o serie de lucrări care vizează în special izolarea termică a pereților exteriori ai clădirii școlii, refacerea învelitorilor și a stratificației acoperișului, instalarea unei centrale termice și de panouri solare, modernizarea instalațiilor electrice și termice. Toate aceste investiții vor contribui semnificativ la reducerea consumurilor de energie din surse convenționale și la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât consumul anual specific de energie primară – încălzire, apă și iluminat se va înjumătăți, reducându-se de la 202 kwh/mp2/an la sub 100 kilowatt / metru pătrat / an.

În ceea ce privește sursele de finanțare ale acestei investiții în valoare totală de 17.102.208,10 lei cu TVA, acestea se constituie atât din asistența financiară nerambursabilă solicitată din Fondul European de Dezvoltare Regională, în sumă de 15.358.898,25 lei, cât și din contribuția proprie a Consiliului Județean Cluj, în valoare de 1.743.309,85 lei.

Amintim faptul că Școala Gimnazială Specială – Centru de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă / Integrată este o instituție de învățământ special care asigură accesul la educație copiilor cu cerințe educative speciale, în scopul atingerii nivelului lor optim de dezvoltare individuală, al recuperării, reabilitării, adaptării și integrării lor școlare, profesionale și sociale. Școala oferă o instruire secvențială, continuă, structurată și individualizată într-un mediu stimulativ și protector care corespunde nevoilor specifice de dezvoltare ale elevilor cu deficiență mintală ușoară, deficiență mintală moderată și deficiență mintală severă/ profundă, respectând zona proximei dezvoltări.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top