În perioada 23-25 Martie 2018, la Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania din Cluj-Napoca s-a desfășurat concursul interjudeţean de lucrări experimentale de laborator şi inventică intitulat Paşi pe urmele lui Edison, ediția a XI-a.

Proiectul educativ cu acelaşi titlu, a cărui activitate principală este concursul menţionat, a fost inclus în calendarul activităților educative regionale și interjudețene CAERI 2018, fără finanțare MEN, domeniul științific.

Concursul, iniţiat şi coordonat de către Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania din Cluj-Napoca, se adresează elevilor de liceu şi şcoală profesională care prezintă lucrări experimentale pentru o probă cu tematică impusă şi lucrări practice realizate de elevi pentru proba de originalitate.

Scopul proiectului este stimularea creativităţii şi ingeniozităţii elevilor în domeniul ştiinţelor naturii şi tehnologiilor, în vederea inserţiei absolvenţilor în facultăţile de profil sau pe piaţa muncii.

La ediţia a XI-a, în concurs au fost înscrise zece echipe din diferite județe ale țării: Alba, Argeș, Cluj, Olt, Sibiu, Suceava, Vâlcea, fiecare echipă fiind compusă din trei-patru elevi coordonați de unul-două cadre didactice.

În ceea ceea priveşte înscrierea în concurs, precizăm că proba cu tematică impusă constă în realizarea unui experiment, ales liber din lista de experimente anexată regulamentului de concurs.

Experimentul este realizat și prezentat în echipă, fiecare membru al echipei contribuind efectiv la prezentare.

Proba de originalitate constă în conceperea unei lucrări şi iniţierea unui alt experiment ştiinţific, care nu este inclus în lista experimentelor impuse, experiment care a fost efectuat fie în laboratoarele şcolii: fizică, chimie, biologie, discipline tehnice de specialitate, fie acasă, în laboratoare proprii, microîntreprinderi, unităţi economice unde se efectuează orele de practică…

Pentru această probă se pot realiza şi aparate complexe, aplicaţii funcționale care se pot folosi la şcoală, acasă, în grădină, pentru amuzament sau petrecerea timpului liber, miniautomatizări, jucării, telecomenzi, aparate recondiţionate din laboratoarele şcolii, mecanisme de roboţi programabile pe calculatoare, alte aplicaţii practice.

Principalele obiective ale proiectului sunt: dezvoltarea de aptitudini, competenţe şi deprinderi necesare realizării experimentelor de fizică, chimie, biologie, discipline tehnice; creşterea motivaţiei pentru studiu şi dezvoltare individuală a elevilor prin atragerea acestora în activităţi practice şi aplicative, utilizând ca tehnici investigarea şi descoperirea; obţinerea de performanţe de către elevi la concursurile organizate în şcoală sau în afara şcolii; dezvoltarea abilităţilor legate de munca în echipă; utilizarea terminologiei tehnice şi de specialitate prin expunerea liberă a lucrării în faţa unui auditoriu; promovarea exemplelor de bune practici; promovarea iniţiativelor individuale şi de grup prin activităţile de diseminare propuse în proiect.

Echipa de jurizare a concursului a fost alcătuită din cadre didactice de la Facultatea de Fizică din cadrul UBB Cluj-Napoca, de la Facultatea de Inginerie Electrică și Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, din cadrul UT Cluj-Napoca.

S-au evidențiat echipele de la Liceul Tehnologic Tomșa Vodă din Solca (județul Suceava), Colegiul Tehnic Energetic din Râmnicu Vâlcea și Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania din Cluj-Napoca, care au susţinuţ în cadrul probei de originalitate următoarele lucrări: Poluarea electromagnetică, CNC (mașina – unealtă controlată numeric) şi, respectiv, Modalități de utilizare a energiilor alternative”.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top