Universitatea Babeș-Bolyai(UBB) din Cluj-Napoca a început în luna octombrie 2020 implementarea proiectului cu titlul P.S. Practica cu Succes! (POCU/626/6/13/130649).

Obiectivul principal al proiectului este facilitarea tranziției de la educație la viața activă prin dobândirea de competențe practice, pe baza participării la stagii de practică, consiliere de carieră și activități inovative, a 321 de studenți de la Facultățile de Geografie, Educație Fizică și Sport și Știința și Ingineria Mediului.

Principalele activități care se vor desfășura în cadrul proiectului (stagii de practică la parteneri, servicii de consiliere și orientare profesională, activități inovative și de implicare socială, programe de învățare prin experiență practică, înființarea unei întreprinderi simulate) au fost în așa fel proiectate, încât studenții să dobândească competențe care să le fie utile în vederea integrării pe piața muncii.

Activitățile proiectului vor fi adaptate la situația actuală și se vor desfășura în sistem hibrid sau online, cu respectarea tuturor condițiilor de siguranță sanitară în vigoare.

Ca urmare a participării la activitățile proiectului se dorește ca cea mai mare parte din studenții participanți să dobândească o calificare, să urmeze studii/cursuri de formare și să își găsească un loc de muncă.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.536.973,62 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 4.446.234,10 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni (1 octombrie 2020-30 septembrie 2020).
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *