Şcoala Populară de Arte Tudor Jarda din Cluj-Napoca, instituție de cultură care funcționează în subordinea Consiliului Județean Cluj, anunță tinerii dornici să își dezvolte talentele sau să se inițieze într-o anumită specializare în legătură cu faptul că perioada de înscriere la cursurile aferente anului educațional 2017-2018 se va desfășura în perioada 4-25 Septembrie 2017.

Astfel, în intervalul menționat anterior, cei interesați sunt așteptați zilnic, de luni până vineri, între orele 10:00 – 18:00, la secretariatul instituției din Cluj-Napoca, să se înscrie la una dintre specializările oferite în acest an școlar.

Examenul de admitere se va desfăşura în data de 28 Septembrie 2017, în cadrul compartimentelor Muzică, Arte vizuale, Coregrafie şi Artă dramatică, cu toate  specializările şi disciplinele pe care le acestea le însumează, şi anume:

  • Muzică / Canto clasic: canto muzică uşoară (Cluj-Napoca), canto muzică populară (Cluj-Napoca, Dej și Gherla), improvizație jazz (Cluj-Napoca), inițiere corală (Cluj-Napoca), inițiere fanfară (Cluj-Napoca) și instrumente muzicale (vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară clasică – Cluj-Napoca și Vaida Cămăraş, chitară electrică, bas, pian, acordeon, trompetă, eufoniu, tubă, trombon, saxofon, taragot, clarinet, orgă electronică, instrumente de percuție ritmică, ansamblu instrumental) (Cluj-Napoca), instrumente populare (Fluier, Caval, Țambal – Cluj-Napoca și tehnici de interpretare în muzică (Cluj-Napoca);
  • Arte vizuale: pictură, pictură pentru copii, grafică, artă decorativă și tehnici în pictură (Cluj-Napoca, Turda și Câmpia Turzii), artă fotografică (Cluj-Napoca), ceramică (Cluj-Napoca), decorațiuni interioare (Cluj-Napoca), design vestimentar și tehnici în design vestimentar (Cluj-Napoca) și țesut – cusut (Cluj-Napoca, Bedeciu, Căşeiu, Răchițele și Mica);
  • Coregrafie: dans clasic (Cluj-Napoca), dansuri de societate (Cluj-Napoca), dans contemporan (Cluj-Napoca), dans modern (Cluj-Napoca), joc Popular (Cluj-Napoca şi localități din județul Cluj), instructor coregraf joc popular (Cluj-Napoca) și instructor coregraf dans (Cluj-Napoca) și tehnici în dans (Cluj-Napoca);
  • Artă dramatică: actorie (Cluj-Napoca și Dej), retorică (Cluj-Napoca), regie sunet (Cluj-Napoc) și producție audio (Cluj-Napoca).

Pentru înscrierea / reînscrierea la examenele de pe urma cărora se va obține o diplomă de absolvire, cei interesați trebuie să depună pe lângă cererea de înscriere, respectiv formularul tipizat obținut de la secretariatul școlii, și următoarele acte: copie după cartea de identitate, adeverință de la medicul de familie, un dosar plic, două poze ¾, precum și taxa de înscriere în cuantum de 50 de lei. Examenul de admitere constă într-o probă de aptitudini specifică fiecărei discipline.

Ca și în anii precedenți, și în acest an educațional, Şcoala de Arte organizează și o serie de cursuri de pe urma cărora nu se vor obține diplome de absolvire, dar care urmăresc să atragă iubitori ai artei, în diferite forme de exprimare, fără ca aceştia să fie implicați obligatoriu în activitățile educaționale şi culturale curente ale şcolii. Drept urmare, formarea şi dezvoltarea acestor cursanți nu se va face după o programă analitică dată (examene, catalog, etc.), ci după nevoia sau dorința lor. Astfel, Şcoala Populară de Arte organizează Cursuri pregătitoare pentru categoria de vârstă 7-9 ani pe următoarele compartimente: Arte vizuale, Muzică şi Coregrafie, înscrierea la aceste cursuri realizându-se conform procedurii de înscriere a tuturor disciplinelor, taxa fiind în cuantum de 1.050 de lei/ an.

De asemenea, vor mai fi organizate şi cursuri de Asistență artistică pentru toate categoriile de vârstă pe toate compartimentele, excepție făcând cursurile: regie sunet, producție audio, tehnici în dans modern, instructori coregrafi în joc popular și dans, design vestimentar, tehnici în design vestimentar, improvizație jazz, tehnici interpretare în muzică ușoară și populară. Înscrierea la aceste discipline se va face conform procedurii de înscriere a tuturor cursurilor, însă fără examen, taxa fiind de 525 de lei / semestru.

Şcoala Populară de Arte Tudor Jarda din Cluj-Napoca, prin seriozitatea profesorilor şi instructorilor care activează în cadrul instituției, la rândul lor personalități de marcă ale vieții cultural-artistice, a pregătit de-a lungul anilor numeroşi cursanți care, în timp, au ajuns nume de referință în România. Prin urmare, persoanele înzestrate cu talent într-un domeniu sau altul, se pot înscrie cu încredere fiindcă într-o scurtă perioadă de timp ar putea deveni o valoare confirmată, şlefuită cu răbdare de către profesorii şi instructorii şcolii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *