Notele obținute de profesorii clujeni la examenul de titularizare situează județul Cluj pe primul loc în țară

Cadrele didactice care au candidat pe un post didactic în județul Cluj au obținut în procent de 58,81 note peste șapte, ceea ce le permite ocuparea unui post pe perioadă nedeterminată. Mai mult, nouă profesori clujeni au reușit să obțină nota maximă zece în acest an.

La nivelul judeţului Cluj, la proba scrisă din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate din învăţământul preuniversitar s-au prezentat 1067 candidaţi. 56 de candidaţi s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, niciun candidat nu a fost eliminat pentru fraudă, iar lucrările a patru candidaţi au fost anulate la centrele de concurs din motive legate de nerespectarea metodologiei.

Cele nouă note maxime au fost obținute de candidații clujeni la disciplinele Arte Vizuale (patru candidați), Educație Muzicală (doi candidați), Educație Fizică și Sport (un candidat), Educație Tehnologică (un candidat) și Geografie (un candidat).

În total, 58,81% dintre notele obținute de profesorii clujeni sunt note peste șapte. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota șapte atât la proba scrisă, cât şi la proba practică / inspecţia specială la clasă în profilul postului.

În ceea ce privește disciplinele la care candidații au obținut în număr mare note peste șapte, primele cinci dintre acestea sunt Limba și literatura română, Pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv educative în grădinița de copii (93 de note peste șapte din 205 candidați), Limba și literatura română. Elemente de pedagogie școlară și elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învățământul primar (67 de note peste șapte din 119 candidați), Psihopedagogie specială (51 de note peste șapte din 103 candidați), Limba și literatura engleză (50 de note peste șapte din 70 de candidați) și Limba și literatura română (34 de note peste șapte din 102 de candidați).

Dintre absolvenții participanți la concurs, 55,23% dintre aceștia au reușit să obțină o notă peste șapte și doar 11,63% dintre ei nu au reușit să obțină o notă peste cinci la prima lor participare la examenul național.

Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota cinci atât la proba scrisă, cât şi la proba practică / inspecţia specială în profilul postului. În județul Cluj, procentul notelor între cinci și șapte este de 28,16.

Contestaţiile se înregistrează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene în zilele de 18 Iulie 2017, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 19 Iulie 2017, până la ora 15:00. Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul dedicat în data de 25 Iulie 2017. Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în şedinţe publice organizate de inspectoratele şcolare în data de 26 Iulie 2017.

În Cluj, candidaţii au concurat pe un total de 63 de posturi pe perioadă nedeterminată (45 în mediul urban și 18 în mediul rural) şi pe 712 posturi complete pe perioadă determinată.

Pentru buna desfășurare a examenului, au fost organizate 4 centre de examen, în funcție de disciplina de concurs: Şcoala Gimnazială Octavian Goga (Cluj-Napoca), Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă (Cluj-Napoca), Colegiul Tehnic Edmond Nicolau (Cluj-Napoca) și Şcoala Gimnazială Ion Agârbiceanu (Cluj-Napoca).

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top