Lucrările de întreținere, modernizare şi reabilitare a drumurilor județene demarează în forță

Consiliul Județean Cluj aduce la cunoștința participanților la trafic precum și a tuturor clujenilor faptul că au demarat sau urmează să demareze în perioada imediat următoare, pe numeroase drumuri județene, ample lucrări de întreținere, respectiv de reabilitare și modernizare.

Vestea bună pentru clujeni este că demarăm o amplă campanie de reparații la drumurile județene, atât reabilitări și modernizări complexe, în profunzimea drumului, cât și lucrări de întreținere curentă și periodică, în egală măsură necesare. Am cerut constructorilor ca, profitând de vremea excelentă, să înceapă operațiunile de îndată, sens în care am și semnat deja 12 ordine de începere a lucrărilor, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

În ceea ce privește lucrările de întreținere, acestea se derulează pe nu mai puțin de 29 de drumuri și sectoare de drumuri județene, în baza Programului de lucrări de întreţinere curentă şi periodică pentru anul 2018 aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean şi a contractelor de execuţie semnate la sfârșitul săptămânii trecute. Durata maximă de execuție a lucrărilor de întreţinere este cuprinsă între 4 și 6 luni de la data semnării contractelor, demararea tuturor acestora urmând a avea loc în cursul lunilor aprilie și mai.

Totodată, o categorie aparte o reprezintă drumurile judeţene DJ 107P (DN1R) – Gilău – Mărişel, DJ 109A Chinteni – Vultureni – Dealu Jurcii, DJ 107M Luna de Sus – Băişoara – Iara – Buru – limită cu judeţul Alba şi DJ 150 Viişoara – Frata – Mociu pe care urmează să se execute lucrări de modernizare şi reabilitare în baza Programului de investiţii aprobat pentru anul 2018. Demararea efectivă a lucrărilor de către societatea Kiat Group Construct SRL este prevăzută pentru perioada imediat următoare. În același timp însă, pentru asigurarea unei circulaţii normale şi în condiţii de siguranţă, până la demararea lucrărilor de către societatea Kiat Group Construct SRL, pe aceste drumuri judeţene se vor executa lucrări de întreţinere prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj din cadrul Consiliului Judeţean Cluj.

Alte drumuri judeţene pe care se vor executa lucrări de modernizare şi reabilitare sunt cele cuprinse în Drumul Bistriţei, cel mai mare proiect de reabilitare de drumuri gestionat vreodată de Consiliul Județean Cluj (DJ 172 A Habadoc – Ţaga, DJ 161G Sucutard – Petea – Palatca – Vaida Cămăraş – DN 16, DJ 161 Gădălin – Bonţida, DJ 109 (DN 1C – Răscruci – Borşa – Fodora – Aşchileul Mic, DJ 109 Ţaga – Sucutard) şi Drumul Apusenilor (DJ 764B (DN 1) – Valea Drăganului – Baraj Drăgan – limită cu judeţul Sălaj). Lucrările pe aceste drumuri judeţene sunt finanțate din fonduri europene după ce, la sfârșitul anului trecut, Consiliul Județean Cluj a obținut în acest scop o finanțare europeană nerambursabilă în cuantum de cca. 77 de milioane de euro. Momentan, proiectul se află în faza de licitaţie pentru execuţia lucrărilor, acestea fiind împărțite pe patru tronsoane.

Drumurile judeţene vizate şi tipurile de lucrări de întreținere ce urmează a fi executate:

 • DJ 103G Podeni – Moldoveneşti, de la km 13+200 la km 25+600: astuparea gropilor şi făgaşelor cu material pietros, desfundarea şi curăţarea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor;
 • DJ 103G (DN75) – Cheia – Cheile Turzii, de la km 27+300 la km 30+970: plombări cu beton asfaltic, tratarea burduşirilor şi tasărilor, completarea acostamentelor, desfundarea şi curăţarea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor, turnarea de covor asfaltic;
 • DJ 103G Cheile Turzii – Sănduleşti, de la km 30+970 la km 35+230: astuparea gropilor şi făgaşelor cu material pietros, desfundarea şi curăţarea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor;
 • DJ 103G Tureni – DN1, de la km 36+830 la km 41+787: plombări cu beton asfaltic, frezare, refacerea dalelor de beton, tratarea burduşirilor şi tasărilor, completarea acostamentelor, desfundarea şi curăţarea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor, așternerea de covor asfaltic, reparaţii la trotuare cu asfalt turnat, înlocuire bordură pod;
 • DJ 103G (DN1) Ceanu Mic – Aiton, de la km 41+787 la km 49+950: frezare, tratarea burduşirilor şi tasărilor, completarea acostamentelor, desfundarea şi curăţarea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor, turnarea de covor asfaltic;
 • DJ 103G Aiton – Gheorgheni – Borhanci, de la km 49+950 la km 61+846: plombări cu beton asfaltic, tratarea burduşirilor şi tasărilor, completare acostamente, desfundarea şi curăţarea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor;
 • DJ 107R (DJ 107M) – Băişoara – Staţiunea Muntele Băişorii, pe sectoare, de la km 28+650 la km 47+350: lucrări pregătitoare în vederea aşternerii de covor asfaltic;
 • DJ 103M Vâlcele – Rediu – Aiton, de la km 0+000 la km 8+810: astuparea gropilor şi făgaşelor cu material pietros, desfundarea şi curăţarea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor;
 • DJ 107N Valea Ierii – Plopi, de la km 14+000 la km 21+000: astuparea gropilor şi făgaşelor cu material pietros, desfundarea şi curăţarea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor, refacerea terasamentelor;
 • DJ 107N Plopi – Gura Râşca, de la km 21+000 la km 28+612: astuparea gropilor şi făgaşelor cu material pietros, desfundarea şi curăţarea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor, refacerea terasamentelor;
 • DJ 103T Feleacu – Releu Feleacu, de la km 0+000 la km 2+450: plombări cu beton asfaltic, tratarea burduşirilor şi tasărilor, completare acostamente, desfundarea şi curăţarea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor, turnarea de covor asfaltic;
 • DJ 150 (DN15) – Luna – Aeroport Luna, de la km 0+000 la km 2+600: plombări cu beton asfaltic, tratarea burduşirilor şi tasărilor, completare acostamente, desfundarea şi curăţarea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor, turnarea de covor asfaltic;
 • DJ 161 B Turda – Ploscoş, de la km 11+300 la km 11+819 şi de la km 19+403 la km 24+044: completarea acostamentelor cu material pietros, eliminarea gropilor prin acoperire cu material pietros – balast cu cilindrare, covor asfaltic, stabilizare in situ drumuri pietruire cu adaos de lianţi;
 • DJ 107J Valea Ierii – Cerc, de la km 11+400 la km 15+700: frezare, tratarea burduşirilor şi tasărilor, completare acostamente, desfundarea şi curăţarea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor, turnarea de covor asfaltic, reparaţii la trotuare cu asfalt turnat;
 • DJ 109D (DJ 109C) – Nicula – Vişea, de la km 0+000 la km 23+700: lucrări pregătitoare în vederea aşternerii de covor asfaltic;
 • DJ 161D (172F Nireş) – Valea Unguraşului, de la km 10+400 la km 30+950: lucrări pregătitoare în vederea aşternerii de covor asfaltic;
 • DJ 161A Apahida – Cojocna, de la km 0+000 la km 22+610: lucrări pregătitoare în vederea aşternerii de covor asfaltic;
 • DJ 161 Gădălin – Panticeu – limită cu judeţul Sălaj: lucrări de întreţinere curentă şi periodică, plombări;
 • DJ 108C (DN1) – Ardeova – Mănăstireni, de la km 28+050 la km 33+750: lucrări pregătitoare în vederea aşternerii de covor asfaltic;
 • DJ 109V Pădureni – Satu Lung – Giula, de la km 8+355 la km 15+390: lucrări de întreţinere curentă şi periodică, plombări;
 • DJ 103J Aluniş – Săcuieu – Vişagu, de la km 7+000 la km 12+600: lucrări de întreţinere curentă şi periodică, plombări;
 • DJ 107T Măguri Răcătău – Măguri, de la km 14+200 la km 21+000: lucrări de întreţinere curentă şi periodică, plombări;
 • DJ 108C Leghia – DN1, de la km 23+900 la km 28+050: lucrări de întreţinere curentă şi periodică;
 • DJ 764 (DN1) – Valea Drăganului, de la km 0+000 la km 22+600: lucrări de întreţinere curentă şi periodică, plombări;
 • DJ 103K Căpuşu Mare – Râşca, de la km 9+435 la km 27+955: lucrări pregătitoare în vederea aşternerii de covor asfaltic:
 • DJ 109S Deuşu – Giula, de la km 1+500 la km 10+000: lucrări de întreţinere curentă şi periodică, plombări;
 • DJ 108K limită cu judeţul Bihor – DJ 764B, de la km 26+455 la km 29+495: lucrări de întreţinere curentă şi periodică, plombări;
 • DJ 161G Vaida Cămăraş – DN16 – Căianu: lucrări de întreţinere curentă şi periodică, plombări;
 • DJ 109C Gherla – Fizeşu Gherlii – Sântioana – Ţaga – Cămăraşu – DN16: lucrări pregătitoare în vederea aşternerii de covor asfaltic.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top