Informații despre Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Contact

strada Moților, numărul 3, Cluj-Napoca, județul Cluj, 400001

+4 0264 984
+4 0264 596 030

registratura@primariaclujnapoca.ro
primariaclujnapoca.ro