Informații despre Primăria Comunei Cornești.

Contact

strada Principală, numărul 14 comuna Cornești, județul Cluj

+4 0264 701 365
+4 0264 705 170

primariacornesti@yahoo.com
comunacornești@gmail.com

primariacornesti.ro