Municipiul Gherla este singura localitate din România care a fost construită în secolul al XVIII-lea după un plan prestabilit şi a cărui construcţie s-a păstrat până în prezent.

Faptul că stilul baroc domină se datorează pătrunderii stilului baroc în Transilvania odată cu fondarea Gherlei de către coloniştii armeni, veniţi din Moldova la iniţiativa şi cu permisiunea Curţii Imperiale de la Viena.