Acord cadru pentru serviciile topografice și de cadastru privind imobilele din domeniul public și privat al județului Cluj

17 March 2018By ArTiStulȘtiri

Consiliul Județean Cluj a încheiat luni, 12 Martie 2018, în urma unei proceduri de licitație publică deschisă derulate în acest scop, acordul cadru privind achiziționarea serviciilor de topografie și cadastru pentru înscrierea în evidențele cadastrale și de carte funciară a imobilelor – clădiri, terenuri și drumuri județene aflate în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public … Read More

Samaritenii din Markowa

17 March 2018By ArTiStulEvenimente

În perioada 16-31 Martie 2018, de luni până vineri între orele 8:00 și 20:00, la Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj-Napoca te invită să vizitezi expoziția intitulată Samaritenii din Markowa.

Șapte noi comune clujene își reactualizează Planurile Urbanistice Generale

3 March 2018By ArTiStulȘtiri

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a semnat certificatele de urbanism necesare în vederea demarării procedurii de reactualizare a Planurilor Urbaniste Generale (PUG) și a Regulamentelor locale de urbanism (RLU) pentru un număr de șapte comune clujene: Cîțcău, Jichișu de Jos, Mociu, Moldovenești, Sânmărtin, Suatu și Vad.

Consiliul Județean anunță începerea perioadei de depunere a cererilor de finanțare nerambursabilă

3 March 2018By ArTiStulȘtiri

Consiliul Județean Cluj invită organizațiile neguvernamentale şi entităţile publice din judeţ care implementează programe şi proiecte din sfera tineretului şi activităţilor socio-educaţionale, a sportului, culturii, cultelor religioase, precum şi cele din sfera Centenarului Marii Uniri, să depună cererile pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din bugetul forului administrativ județean pentru anul 2018.

Trei noi proiecte cu finanțare europeană depuse de Consiliul Județean Cluj

3 March 2018By ArTiStulȘtiri

Consiliul Județean Cluj a depus în vederea evaluării, prin intermediul sistemului electronic național MySMIS 2014, trei noi proiecte cu finanțare europeană vizând modernizarea infrastructurii social-educative pentru trei instituții de învățământ special aflate sub autoritatea forului administrativ județean: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz Kozmutza Flóra din Cluj-Napoca, respectiv … Read More

Consiliul Județean va reabilita și moderniza peste 156 de kilometri de drumuri județene din categoria drumurilor de piatră și de pământ

3 March 2018By ArTiStulȘtiri

Consiliul Județean Cluj a inițiat, în baza analizei de specialitate și a fundamentării realizate de Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, demersurile pentru scoaterea la licitație a serviciilor de realizare a studiilor geotehnice, expertizelor tehnice, documentații de avizare a lucrărilor de intervenție – DALI, proiectare și asistență tehnică pe mai multe drumuri județene … Read More

304 de kilometri de drumuri județene vor beneficia de ample lucrări de reabilitare și modernizare

24 February 2018By ArTiStulȘtiri

Reunit în ședință ordinară, plenul Consiliului Județean Cluj a aprobat luni, 19 Februarie 2018, lista celor 26 de drumuri județene pe care se vor executa în 2018 lucrări complexe de modernizare și reabilitare, în profunzimea drumului. Tot cu acest prilej, forul administrativ județean a aprobat și suma totală destinată finanțării lucrărilor, aceasta fiind de 115.899.670 … Read More

38 de drumuri județene vor beneficia în 2018 de lucrări de întreținere

24 February 2018By ArTiStulȘtiri

Consiliul Județean Cluj a aprobat lista celor 38 de drumuri județene pe care se vor executa în anul 2018 lucrări de întreținere curentă și periodică. Conform programului de lucrări aprobat de plenul forului administrativ județean, nu mai puțin de 70.000.000 de lei au fost alocați de Consiliul Județean pentru executarea acestor lucrări.