Un nou studiu analizează beneficiile prioritizării bunăstării în detrimentul creșterii economice în inovarea urbană

A fost publicat un nou studiu Activating Values in Urban Transitions: A novel approach to urban innovation in Romania. – Activarea valorilor în tranzițiile urbane: O nouă abordare a inovării urbane în România, care printre altele, examinează cultura inovației din Cluj-Napoca.