Consiliul Județean a aprobat lista finală a celor 563 de entități ce vor beneficia de finanțări nerambursabile

5 April 2018By ArTiStulȘtiri

Întrunit în ședință extraordinară miercuri, 4 Aprilie 2018, forul administrativ județean a aprobat prin hotărâre de consiliu lista finală și sumele alocate fiecărui beneficiar al fondurilor nerambursabile. Anterior, aceștia au depus proiecte ce au fost declarate câștigătoare în urma procesului de evaluare și selecție efectuat de comisiile special constituite în acest scop.

Bani europeni destinați îmbunătățirii procedurilor și optimizării proceselor în cadrul instituției

4 April 2018By ArTiStulȘtiri

Consiliul Județean Cluj a semnat contractul de finanțare pentru proiectul european Calitate, Competenţă, Performanţă în Consiliul Judeţean Cluj câștigat de forul administrativ judeţean în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 – Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv Specific 2.1: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală … Read More

Au fost selectate proiectele ce vor primi finanțare nerambursabilă de la Consiliul Județean Cluj

27 March 2018By ArTiStulȘtiri

Comisiile de specialitate, special constituite la nivelul Consiliului Județean Cluj, au încheiat procesul de evaluare și selecție a celor 735 de proiecte depuse de către organizațiile non-profit și de entitățile publice din sfera tineretului și activităților socio-educaționale, a sportului, culturii și cultelor religioase recunoscute în România, precum și din sfera Centenarului Marii Uniri.

Consiliul Județean a început perioada de evaluare și selecție a proiectelor cu finanțare nerambursabilă

19 March 2018By ArTiStulEvenimente

Vineri, 16 Martie 2018, s-a încheiat perioada în care entitățile non-profit – organizații, asociații și fundații neguvernamentale fără scop lucrativ, precum și entitățile publice care implementează programe și proiecte din sfera tineretului și activităților socio-educaționale, a sportului, culturii și cultelor religioase recunoscute în România, dar și din sfera Centenarului Marii Uniri au avut posibilitatea de … Read More

Acord cadru pentru serviciile topografice și de cadastru privind imobilele din domeniul public și privat al județului Cluj

17 March 2018By ArTiStulȘtiri

Consiliul Județean Cluj a încheiat luni, 12 Martie 2018, în urma unei proceduri de licitație publică deschisă derulate în acest scop, acordul cadru privind achiziționarea serviciilor de topografie și cadastru pentru înscrierea în evidențele cadastrale și de carte funciară a imobilelor – clădiri, terenuri și drumuri județene aflate în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public … Read More