Două noi comune clujene își reactualizează Planurile Urbanistice Generale

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (CTATU) a analizat în vederea avizării, în cadrul ședinței ce a avut loc la sediul Consiliului Județean Cluj, noile Planuri Urbanistice Generale (PUG-uri) ale comunelor Cămărașu și Căianu. Necesitatea aducerii la zi a acestora a fost determinată de intenția celor două comune clujene de a demara noi strategii de dezvoltare locală, respectiv realizarea unor obiective legate de amenajarea și modernizarea drumurilor, dezvoltarea rețelelor de apă, canalizare, energie electrică, telecomunicații și gaze naturale, construirea de noi obiective de utilitate publică…

Analizată și dezbătută în prezența responsabililor din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din Consiliul Județean, a primarilor celor două comune, a proiectantului documentațiilor precum și a celorlalți specialiști din domeniu, reactualizarea PUG-urilor a fost determinată și de necesitatea conformării la noile condiționalități trasate de avizele/acordurile specifice cerute conform Certificatelor de Urbanism eliberate în anul 2015 de către Consiliul Județean. Astfel, în urma obținerii avizelor și acordurilor necesare, proiectarea noilor obiective de interes local, respectiv a rețelelor edilitare, va trebuie să respecte normativele tehnice în vigoare.

În momentul de față specialiștii din cadrul Direcției de Urbanism verifică din punct de vedere tehnic conținutul acestor documente urmând ca, la finalizarea acestei operațiuni, să fie emis avizul de specialitate, astfel încât proiectele de dezvoltare economică a celor două comune să-și urmeze parcursul firesc. Adresez pe această cale un îndemn și celorlalte unități administrativ-teritoriale clujene să-și reactualizeze documentațiile urbanistice aflate aproape de perioada expirării, pentru a nu periclita în vreun fel dezvoltarea comunităților locale, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Precizăm în acest context faptul că reactualizarea PUG-urilor comunelor Cămărașu și Căianu urmează să fie realizată din punctul de vedere al conținutului Regulamentelor locale de urbanism (RLU) aferente celor nouă localități componente: Cămărașu, Năoiu și Sâmboleni, respectiv Căianu, Căianu Mic, Căianu-Vamă, Vaida-Cămăraș, Bărăi și Văleni. Aceste documente reprezintă o etapă importantă în aplicarea PUG-urilor, ele întărind și detaliind reglementările acestora prin trasarea unor prescripții – permisiuni și restricții clare și obligatorii pe întregul areal care face obiectul PUG-ului. De asemenea, documentația tehnică mai prevede noile regulamente locale de urbanism pentru monumentele istorice și siturile arheologice din aria teritorială a celor două unități administrativ-teritoriale, precum și strategiile proprii de dezvoltare durabilă, studii de fundamentare, etc.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top