Primăria Municipiului Cluj-Napoca anunță demararea programului de distribuire a cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei începând de luni, 14 Octombrie 2019, precum și cel de preluare a acestora începând cu data de 15 Octombrie 2019.

Ajutorul de încalzire se acordă persoanelor cu domiciliul sau reședința valabilă în Cluj-Napoca în perioada sezonului rece (noiembrie 2019 – martie 2020), pe baza cererii şi declaraţiei pe propria răspundere, însoțită de actele necesare.

Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie termică, energie electrică sau combustibili solizi, persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, dacă veniturile cumulate ale persoanei, familiei sau persoanelor care se gospodăresc împreună la aceaşi adresă, se situează sub:

  • 1.082 lei pentru persoanele singure, beneficiare de încalzire cu agent termic;
  • 786 lei / persoana – pentru familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, beneficiare de încalzire cu agent termic;
  • 750 lei / persoana – pentru persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună și folosesc pentru încalzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.

Solicitanții de ajutor de încălzire pentru energie termică sunt rugați să depună cererile la administratorul imobilului care le va centraliza și le va depune însoțite de un borderou centralizator.

Stabilirea dreptului de acordare se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, iar pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii curente, începând cu luna următoare.

În concret, pentru cererile înregistrate până în data de 20 Noiembrie 2019, după verificare și procesare, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței se stabilește începând cu luna noiembrie.
Pentru cererile înregistrate din data de 21 noiembrie până în data de 20 decembrie 2019, după verificare și procesare, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței se stabilește începând cu luna decembrie.

Orice modificare privind numărul de membri sau venitul realizat se comunică printr-o nouă cerere-declarație pe proprie răspundere pentru modificarea cererii de acordare, care va avea atașate actele care justifică solicitarea de modificare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *