Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Special Samus, cu bani europeni

Consiliul Județean Cluj a publicat în S.E.A.P (Sistemul Electronic pentru Achiziții Publice) anunțul de participare simplificat pentru executarea lucrărilor de construcții și instalații în cadrul proiectului cu finanțare europeană Creșterea eficienței energetice a clădirilor școală, atelier și sală de sport cu bază de recuperare de la nivelul Liceului Tehnologic Special Samus din Cluj-Napoca, unitate de învățământ special aflată în subordinea forului administrativ județean.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a celor trei corpuri de clădire prin reabilitarea termică a anvelopei, a instalațiilor electrice, precum și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei.

Implementarea proiectului va conduce la scăderea semnificativă a consumului anual de energie primară atât din surse neregenerabile, cât și regenerabile, a nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră aferent clădirilor școală, atelier și sală de sport cu bază de recuperare și, implicit, la reducerea costurilor de mentenanță și întreținere a acestora. De asemenea, prin realizarea acestui proiect vor fi asigurate condiții optime de studiu și practică pentru cei aproximativ 400 de elevi școlarizați în cadrul instituției de învățământ clujene.

Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 8.698.974,71 lei iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 9 iunie 2020, ora 15:0

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top