Consiliul Județean Cluj a inițiat, în baza analizei de specialitate și a fundamentării realizate de Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, demersurile pentru scoaterea la licitație a serviciilor de realizare a studiilor geotehnice, expertizelor tehnice, documentații de avizare a lucrărilor de intervenție – DALI, proiectare și asistență tehnică pe mai multe drumuri județene încadrate în momentul de față în categoria drumurilor de piatră și de pământ, în vederea includerii acestora în programele viitoare de lucrări de reabilitare și modernizare.

Decizia de a reabilita aceste 27 de drumuri județene pietruite sau de pământ, mai puțin circulate dar și cu o stare fizică mai precară, are la bază dorința de a aduce la standarde optime de siguranță și confort toate drumurile din județ, nu doar cele intens circulate, care fac legătura cu centrele urbane sau cu zonele turistice. Doar în acest fel poate fi concepută o dezvoltare echilibrată a întregului județ, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Lungimea totală a celor 27 de drumuri sau sectoare de drumuri județene vizate este de 156,715 kilometri, la aceste lucrări adăugându-se și reabilitarea mai multor poduri și podețe situate de-a lungul respectivelor tronsoane de drum.

Valoarea totală a serviciilor de proiectare și asistență tehnică este de 5.859.000 lei, finanțarea fiind asigurată integral din bugetul Consiliului Județean aferent anului 2018, în urma aprobării acesteia de către plenul Consiliului Județean în ședința ordinară din data de 19 Februarie 2018.

Obiectivele de investiții pentru care se propune contractarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică

 • DJ 103 J Alunișu – Săcuieu, de la kilometrul 7+000 până la kilometrul 10+200 (lungime: 3,200 kilometri) şi pod situat la poziţia kilometrică 10+200;
 • DJ 107N Valea Ierii – Plopi – Gura Râşca, de la kilometrul 14+000 până la kilometrul 28+612 (lungime: 14,612 kilometri);
 • DJ 107T Mărişel – Măguri Răcătău, de la kilometrul 0+000 până la kilometrul 11+600 (lungime: 11,600 kilometri);
 • DJ 107T Măguri Răcătău – Măguri, de la kilometrul 13+600 până la kilometrul 23+600 (lungime: 10,00 kilometri) şi două poduri situate la poziţiile kilometrice 16+220 şi 20+832;
 • DJ 109S Deuşu – Borşa, de la kilometrul 0+000 până la kilometrul 12+320 (lungime: 12,320 kilometri);
 • DJ 109V Cluj-Napoca – Giula, de la kilometrul 11+400 până la kilometrul 15+390 (lungime: 3,990 kilometri).
 • DJ 105T Săliştea Veche – Berindu, de la kilometrul 14+447 până la kilometrul 19+470 (lungime: 5,023 kilometri);
 • DJ 109A Ciubanca – limită judeţ Sălaj, de la kilometrul 56+100 până la kilometrul 57+300 (lungime: 1,200 kilometri);
 • DJ 109E Vad – limită judeţ Sălaj, de la kilometrul 14+484 până la kilometrul 17+000 (lungime: 2,516 kilometri);
 • DJ 161 Panticeu – Sărata – limită judeţ Sălaj, de la kilometrul 41+100 până la kilometrul 49+050 (lungime: 7,950 kilometri);
 • DJ 161 D Valea Unguraşului – Ceaba, de la kilometrul 30+950 până la kilometrul 39+912 (lungime: 8,962 kilometri);
 • DJ 182F Mănăşturel (DN 17) – Valea Gârbăului – Gârbău (DN 18B), de la kilometrul 0+000 până la kilometrul 9+980 (lungime: 9,980kilometri);
 • DJ 191D Vânători (DJ 108A) – limită judeţ Sălaj, de la kilometrul 31+330 până la kilometrul 35+800 (lungime: 4,470 kilometri) şi două poduri situate la poziţiile kilometrice 31+330 şi 33+185.
 • DJ 103G limită judeţ Alba – Podeni – Moldoveneşti, de la kilometrul 13+200 până la kilometrul 25+600 (lungime: 12,400) şi pod situat la poziţia kilometrică 13+900;
 • DJ 103G Cheile Turzii – Sănduleşti, de la kilometrul 30+970 până la kilometrul 35+230 (lungime: 4,26 kilometri);
 • DJ 103 M Vâlcele – Rediu – Aiton, de la kilometrul 0+000 până la kilometrul 3+500 şi de la kilometrul 6+000 până la kilometrul 8+180 (lungime însumată: 5,680 kilometri) şi două poduri situate la poziţiile kilometrice 0+300 şi 6+460;
 • DJ 150 Chesău – Palatca, de la kilometrul 44+800 până la kilometrul 48+800 (lungime: 4,000 kilometri);
 • DJ 161A – Apahida – Cojocna, de la kilometrul 7+100 până la kilometrul 9,700 (lungime: 2,600 kilometri);
 • DJ 161B Călăraşi – Călăraşi Gară, de la kilometrul 40+647 până la kilometrul 42+530 (lungime: 1,883 kilometri);
 • DJ 161E Diviciorii Mici – Habadoc, de la kilometrul 5+500 până la kilometrul 8+000 (lungime: 2,500 kilometri);
 • DJ 161E Buza – Feldioara – Hodaie (DJ 109C), de la kilometrul 16+000 până la kilometrul 25+024 (lungime: 9,024 kilometri) şi pod situat la poziţia kilometrică 25+010;
 • DJ 161G DN 16 – Căianu, de la kilometrul 21+200 până la kilometrul 21+900 (lungime: 0,700 kilometri);
 • DJ 161K Bărăi – Sava – Mureşenii de Câmpie – Chiriş, de la kilometrul 5+500 până la kilometrul 20+120 (lungime: 14,620 kilometri) şi două poduri situate la poziţiile kilometrice 17+000 şi 20+118;
 • DJ 107P Tarniţa – Mărişel, de la kilometrul 13+010 până la kilometrul 13+190 (lungime: 0,180 kilometri);
 • DJ 107 R Ciurila, pod situat la poziţia kilometrică 17+700;
 • DJ 161 D Jichişu de Jos, pod situat la poziţia kilometrică 2+555;
 • DJ 103 L Mănăstireni, pod situat la poziţia kilometrică 0+000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *