Consiliul Județean Cluj a inițiat demersurile de licitare a contractelor pentru programul „Laptele și cornul”

Consiliul Județean Cluj a inițiat demersurile necesare în vederea încheierii acordului cadru de achiziție publică pentru furnizarea, începând cu anul școlar 2017-2018, a produselor lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII și preșcolarii din grădinițele cu program normal de patru ore din învățământul de stat și privat.

Motivul pentru care am inițiat din timp această procedură de achiziție îl reprezintă dorința ca toți copiii-beneficiari să primească respectivele produse alimentare încă din prima zi de școală. Alături de acest aspect, vom urmări cu atenție derularea contractelor de furnizare, astfel încât societățile câștigătoare să își îndeplinească obligațiile asumate, fără incidente legate de întârzieri în livrarea către școli sau de calitatea produselor, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Conform datelor recent comunicate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, un număr de circa 52.179 elevi și preșcolari clujeni vor beneficia din toamna acestui an școlar de produse lactate – lapte tratat termic UHT și pasteurizat, iaurt simplu, lapte bătut, sana sau chefir în ambalaje de 200 mililitri, respectiv de produse de panificație constând în cornuri, batoane, covrigi simpli sau biscuiți uscați în ambalaje de 80g. Toate aceste produse vor trebui să respecte integral criteriile microbiologice și organoleptice aprobate prin legislația națională și europeană, data limită de consum al acestora variind de la șase luni de la data fabricației în cazul laptelui UHT și opt zile de la data fabricației în cazul laptelui pasteurizat, la cel mult 48 de ore pentru produsele de panificație. Firmele achizitoare vor fi nevoite să transporte aceste produse alimentare, de la furnizor către unitățile școlare, zilnic în mediul urban și bisăptămânal în mediul rural, exclusiv cu mijloace auto speciale și conform unui grafic de livrare al cărui interval orar va fi cuprins între 6.00 și 10.45.

De asemenea, având în vedere faptul că valoarea maximă a unei cutii de lapte UHT a fost stabilită prin OUG în limita a 0,73 lei / elev / preșcolar / zi fără TVA, respectiv valoarea unui corn/pachet de biscuiți la 0,34 lei fără TVA, dar și faptul că anul școlar cuprinde un număr de 174 de zile de școală, valoarea totală estimată a tuturor contractelor subsecvente de furnizare, pe toți cei patru ani, este de 29.162.267,76 lei fără TVA pentru produse lactate, respectiv de 13.582.426,08 lei fără TVA.

Reamintim în acest context faptul că necesitatea încheierii unui acord-cadru pe patru ani, care are în vedere atribuirea de contracte subsecvente de furnizare, este determinată, pe de o parte, de prevederile legale în vigoare care reglementează procedura de atribuire a contractelor de furnizare produse lactate și de panificație pentru elevi și, pe de altă parte, atât de numărul mare al unităților școlare și preșcolare din județul Cluj – 430, cât mai ales de necesitatea înlăturării riscului ca, la începutul fiecărui nou an școlar, procedura de achiziție să sufere întârzieri iar elevii și preșcolarii să primească mai târziu produsele alimentare alocate.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top