Consiliul Judeţean Cluj a demarat lucrări de întreținere ce vizează îmbunătățirea infrastructurii drumului județean 109S (DJ 109A) – Deușu – Sânmărtin – Giula.

Acestea vizează un tronson de drum în lungime de 10 de kilometri, mai exact de la kilometrul 0+000 până la kilometrul 10+000 și se vor finaliza cu așternerea de covor asfaltic. Totodată, urmează a fi executate și lucrări constând în plombări cu îmbrăcăminți asfaltice cu cilindrare, curățarea șanțurilor și rigolelor, tăierea lăstărișului din vecinătatea căii de rulare, reprofilarea drumului cu adaos de piatră spartă cu cilindrare, așternere de strat de balast stabilizat.

În această fază, se execută lucrări de profilare a căii de rulare cu un autogreder în vederea reprofilării drumului cu adaos de piatră spartă cu cilindrare, ca etapă premergătoare așternerii stratului de balast stabilizat și de covor asfaltic.

Lucrările pe acest sector de drum judeţean au drept scop asigurarea unei circulaţii normale, în condiţii de siguranţă, precum și fluidizarea traficului rutier între drumul judeţean DJ 109, pe direcţia Borşa, şi drumul judeţean DJ 109A, spre Chinteni, prin localitatea Deuşu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *