Acțiune de deratizare pe domeniul public

Primăria Municipiului Cluj-Napoca va efectua în perioada 4-12 Decembrie 2017 o acţiune de deratizare pe domeniul public.

Acţiunea se va desfăşura între orele 8:00 şi 16:00. În cazul în care nu va fi posibilă desfăşurarea acţiunii de deratizare din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, durata acesteia se va decala.

Deratizarea va fi efectuată cu produsul AGRORAT PELLET – special conceput pentru combaterea rozatoarelor. Acesta este avizat de Ministerul Sănătăţii -Comisia Naţională a Produselor Biocide, face parte din grupele Xi şi Xn de toxicitate şi se regăsește în Registrul Naţional al produselor biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.

În caz de ingerare accidentală, antidotul este Vit. K 1 şi se găseşte la Spitalul de Urgenţe Cluj.

Acţiunea se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale: Legea 101/2006, Ordinul numărul 119 din 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Pentru eficienţă, activitatea de deratizare trebuie tratată în mod unitar, atât pe domeniul public, cât şi privat la nivelul localităţii, motiv pentru care recomandăm cetăţenilor, asociaţiilor de locatari/proprietari, agenţilor economici şi instituţiilor de pe raza municipiului

să efectueze deratizarea pe proprietăţi, curți interioare în subsolul blocurilor, odată cu acţiunea de pe domeniul public a Primăriei Cluj-Napoca.

Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate de toţi factorii interesaţi pentru reducerea substanţială a populaţiei de şoareci şi şobolani şi menţinerii acestora la un nivel numeric redus. Combaterea rozătoarelor are un rol deosebit de important, deoarece acestea constituie un pericol permanent de îmbolnăvire (boli bacteriene, virotice şi parazitare), atât a populaţiei cât şi a animalelor, precum şi pierderi economice (poluare, distrugere materială etc.)

Legislaţia în vigoare stipulează în mod clar importanţa şi periodicitatea lucrărilor de deratizare, precum şi consecinţele neefectuării acestora.

Activitatea de deratizare este realizată de SC Coral Impex SRL, conform contractului de concensionare a serviciului de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie încheiat cu municipiul Cluj-Napoca.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top