Primăria Municipiului Cluj-Napoca a demarat în data de 8 Octombrie 2018 programul de distribuire a cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, precum și cel de preluare a acestora începând cu data de 15 Octombrie 2018.

Ajutorul de încalzire se acordă persoanelor cu domiciliul sau reședința valabilă în Cluj-Napoca în perioada sezonului rece (noiembrie 2018 – martie 2019), pe baza cererii şi declaraţiei pe propria răspundere, însoțită de actele necesare.

Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie termică, energie electrică sau combustibili solizi, persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, dacă veniturile cumulate ale persoanei, familiei sau persoanelor care se gospodăresc împreună la aceaşi adresă, se situează sub:

 • 1.082 lei pentru persoanele singure, beneficiare de încălzire de la RAT;
 • 786 lei pentru familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, beneficiare de încălzire de la RAT;
 • 615 lei pentru pentru persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună și folosesc pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.

Formularele pot fi ridicate de la:

 • Centrul de informare pentru cetățeni (strada Moților, numerele 1-3);
 • Direcția de Asistență Socială și Medicală (strada Venus, fără număr / orele 20:00 – 22:00)
 • sediul RAT Cluj-Napoca;
 • Mănăștur (strada I. Meșter, numărul 10);
 • Mărăști (strada Fabricii, numărul 4);
 • Iris (Liebcknecht, numerele 7-8);
 • Someșeni (strada Traian Vuia, numărul 41);
 • Grigorescu (strada Alexandru Vlahuță, numărul 47-48);
 • Zorilor (strada Pasteur, numărul 60);
 • Gheorgheni (Aleea Băișoara, numărul 4A).

Solicitanții de ajutor de încalzire pentru energie termică sunt rugați să depună cererile la administratorul imobilului care le va centraliza și le va depune însoțite de un borderou centralizator.

Stabilirea dreptului de acordare se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, iar pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii curente, începând cu luna următoare.

În concret, pentru cererile înregistrate până în data de 20 Noiembrie 2018, după verificare și procesare, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței se stabilește începând cu luna noiembrie.
Pentru cererile înregistrate din data de 21 Noiembrie până în data de 20 Decembrie 2018, după verificare și procesare, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței se stabilește începând cu luna decembrie.

Orice modificare, privind numărul de membri sau venitul realizat, se comunică printr-o nouă cerere-declarație pe proprie răspundere pentru modificarea cererii de acordare, care va avea atașate actele care justifică solicitarea de modificare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *