Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj a publicat în SICAP documentația aferentă licitației publice deschise destinate delegării, prin concesiune, a serviciilor de colectare şi transport al deșeurilor municipale, precum și operării și administrării stațiilor de transfer.

A fost lansată licitația pentru colectarea și transportul deșeurilor în județul Cluj, pentru următorii zece ani

Este un pas extrem de important pe care îl facem în direcția rezolvării pe termen lung a problemei deșeurilor în întreg județul, cu atât mai mult cu cât se apropie momentul dării în funcțiune a primei celule de depozitare, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Ofertele vor trebui depuse de către operatorii interesați la sediul ADI Eco-Metropolitan Cluj până în 30 octombrie a.c., acestea urmând a fi evaluate atât din punct de vedere financiar, criteriu cu o pondere de 65%, cât și tehnic – 35%. Durata contractelor este de 10 ani, la finalul licitației urmând a fi desemnați maxim trei operatori pentru întreg județul.

Ca și procedură, licitația se va realiza distinct, pe trei loturi diferite, respectiv:

  • Lotul 1: Zona 1 Cluj-Napoca, plus alte 30 de comune și Zona 2 Huedin împreună cu alte 13 comune;
  • Lotul 2: Zona 3 Mihai Viteazu, plus alte 12 comune și municipiile Turda și Câmpia-Turzii;
  • Lotul 3: Zona Gherla, plus alte 19 de comune și municipiul Dej.

Valoarea totală estimată a contractelor de delegare pentru cele trei loturi este de 820.915.345,22 lei, fără TVA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *