A doua șansă pentru finalizarea studiilor obligatorii la Liceul Tehnologic Special Samus

Liceul Tehnologic Special Samus din Cluj-Napoca, instituție de învățământ special ce promovează inserția socială și educativă a elevilor cu cerințe educative speciale precum și a celor vulnerabili aflați într-o evidentă situație de excluziune socială organizează, începând cu luna octombrie a anului în curs, programul A doua șansă pentru învățământul secundar inferior special.

Scopul programului A doua șansă este acela de a sprijini persoanele interesate să își completeze și să își finalizeze educația de bază din cadrul învățământului obligatoriu, acestea fiind, totodată, pregătite pentru obținerea unei calificări profesionale într-un anumit domeniu. Programul se adresează persoanelor cu vârsta de peste 14 ani care au absolvit sistemul educațional primar dar nu au finalizat ciclul gimnazial din cauză că au abandonat studiile pe parcurs precum și celor care au depășit vârsta maximă legală pentru reînscrierea în învățământul gimnazial la cursurile de zi.

Felicit echipa Liceului Tehnologic Special Samus pentru această inițiativă menită să vină în sprijinul celor care, din varii motive, nu au reușit să finalizeze studiile obligatorii, cu atât mai mult cu cât știm prea bine cu toții că educația joacă un rol extrem de important în procesul de formare personală și profesională a fiecărui individ. Sunt convins că programul va avea efectele dorite și va contribui la o mai facilă integrare în societate și pe piața muncii a tuturor celor care decid să urmeze această cale, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, sub a cărui autoritate funcționează unitatea școlară.

Întrucât instituția de învățământ special deține toate resursele materiale și umane necesare, respectiv atât ateliere amenajate pentru diferite meserii cât și profesori, maiștri, profesori psihopedagogi pentru implementarea acestui tip de școlarizare, programul are o durată flexibilă. Durata standard de școlarizare se poate micșora pentru fiecare elev în parte, în funcție de competențele demonstrate atât în domeniul educației de bază cât și în cel al pregătirii profesionale.

În ceea ce privește motivele care au stat la baza implementării acestei inițiative, acestea sunt legate de creșterea numărului de solicitări de reînscriere în școală în vederea finalizării învățământului obligatoriu și, respectiv, obținerii unei calificări profesionale, precum și de sporirea numărului de elevi care nu finalizează studiile gimnaziale obligatorii atât în cadrul liceului subordonat forului administrativ județean clujean, cât și în școlile speciale și integratoare din județ.

Pentru participarea la acest program sunt așteptate un număr de 20 de persoane, înscrierile efectuându-se la sediul Liceului Tehnologic Special Samus din Cluj-Napoca (strada Ialomiţei, numărul 17 / +4 0264 444 877 / samsamuscj@yahoo.com), fără a susține vreun examen.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top