54 de cadre didactice candidează luni pentru un post de director / director adjunct într-o unitate de învățământ clujeană

Luni, 17 Iulie 2017, are loc prima probă a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de director şi director adjunct din unităţile din învăţământul preuniversitar. În judeţul Cluj, 54 de candidaţi s-au înscris la concurs.

Concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante de director şi director adjunct începe luni, 17 Iulie 2017, ora 9:00, cu proba scrisă. Aceasta presupune rezolvarea de către candidaţi, în maximum 90 de minute, a unui test-grilă, în cadrul căruia se evaluează în proporţie de 50% cunoştinte privind legislaţia specifică domeniului învăţământ preuniversitar şi în proporţie de 50% cunoştinte privind managementul educaţional.

În Cluj, au fost scoase la concurs 64 de posturi de director şi director adjunct pentru 62 de unităţi, în total. Astfel, la acest moment sunt 40 de funcţii vacante de director (29 urban şi 11 rural) şi 24 de funcţii vacante de director adjunct (două urban şi 22 rural).

La nivelul judeţului nostru, sunt 54 de candidaţi înscrişi fiind vizate 33 de posturi de director şi 21 de posturi de director adjunct.

De asemenea, sunt 16 posturi de director scoase la concurs pentru care nu există niciun candidat şi șapte posturi de director adjunct pentru ocuparea cărora nu s-a înscris niciun cadru didactic.

În ceea ce priveşte înscrierea unui candidat la concursul pentru ocuparea unui post, sunt 4 cadre didactice care concurează pe mai mult de un post scos la concurs (trei pe două posturi şi un cadru didactic pe cinci posturi).

Conform calendarului acestui concurs (Anexă a Notei Direcţiei Generale Management Preuniversitar nr. 1376 din 9 Iunie 2017), în perioada 19 Iulie 2017 – 31 Iulie 2017 au loc următoarea două probe ale concursului: proba de evaluare a curriculum-ului vitae al candidaţilor, respectiv proba de interviu. Pentru fiecare probă de concurs, punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 35 de puncte. Este declarat promovat la concurs candidatul admis; care a obţinut cel mai mare punctaj total. Astfel, în linia aceluiaşi calendar, cel târziu la data de 2 August 2017 vor fi făcute publice rezultatele finale.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top