36 de directori și directori adjuncți noi în județul Cluj în urma concursului pentru ocuparea posturilor de directori în unitățile de învățământ

Vineri, 21 Iulie 2017, s-au încheiat şi ultimele două probe ale concursului de director / director adjunct din învăţământul preuniversitar. În judeţul Cluj, 36 de candidaţi au promovat examenul.

La finalul concursului pentru ocuparea posturilor vacante de director / director adjunct din şcolile clujene, dintre cei 54 de candidaţi înscrişi (pe 33 de posturi de director şi 21 de posturi de director adjunct), 36 de cadre didactice au promovat examenul (22 au candidat pe un post de director, iar 14 pe un post de director adjunct). 12 candidaţi au fost declaraţi respinşi, iar 1 candidat nu s-a prezentat la examen la ultimele două probe. De asemenea, îndeplinind criteriul de punctaj la toate cele trei probe, cinci candidaţi au fost admişi, dar au avut contracandidaţi cu punctaj mai mare care au fost declaraţi, conform metodologiei, promovaţi pe posturile respective.

Vă reamintim că în Cluj au fost scoase la concurs 64 de posturi de director şi director adjunct pentru 62 de unităţi, în total. Astfel, au fost 40 de funcţii vacante de director (29 urban şi 11 rural) şi 24 de funcţii vacante de director adjunct (două urban şi 22 rural).

În urma concursului, sunt 18 posturi scoase la concurs pe care nu a promovat niciunul dintre candidaţii înscrişi (11 posturi de director şi șapte posturi de directori adjuncţi).

De asemenea, au fost 16 posturi de director scoase la concurs pentru care nu a existat niciun candidat şi șapte posturi de director adjunct pentru ocuparea cărora nu s-a înscris niciun cadru didactic.

Prin urmare, în acest moment, la nivelul judeţului Cluj sunt ocupate prin concurs 258 de posturi de director/director adjunct din totalul de 292 de astfel de posturi din sistem.

Concursul a constat în trei probe. Proba scrisă a presupus rezolvarea de către candidaţi, în maximum 90 de minute, a unui test-grilă, în cadrul căruia au fost evaluate în proporţie de 50% cunoştinte privind legislaţia specifică domeniului învăţământ preuniversitar şi în proporţie de 50% cunoştinte privind managementul educaţional. Următoarele două probe ale concursului au vizat evaluarea curriculum-ului vitae al candidaţilor, respectiv un interviu. Pentru fiecare probă de concurs, punctajul maxim posibil a fost de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a fiecărei probe 35 de puncte. A fost declarat promovat la concurs candidatul admis care a obţinut cel mai mare punctaj total.

Conform calendarului acestui concurs (Anexă a Notei Direcţiei Generale Management Preuniversitar, numărul 1376 din 9.06.2017), în perioada 21 Iulie 2017 – 22 iulie 2017 se pot depune eventualele contestaţii, urmând ca, în linia aceluiaşi calendar, cel târziu la data de 2 august să fie făcute publice rezultatele finale.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top