În scopul prevenirii abandonului școlar și ameliorării performanțelor școlare ale copiilor care provin din familii marginalizate și expuse riscului excluziunii sociale, prin Hotărârea numărul 363/2014 a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca a fost aprobat programul Școală după școală în unitățile de învățământ primar și gimnazial din municipiu.

Inițial, acest program a fost implementat ca proiect pilot în anul școlar 2013-2014 la Școala Gimnazială Traian Dârjan din municipiul Cluj-Napoca, unitatea de învățământ în care au fost identificați cei mai mulți elevi proveniți din familii marginalizate și expuse riscului excluziunii sociale. Ulterior, programul a fost extins în alte școli din oraș.

Cheltuielile pentru implementarea programului în anul școlar 2018-2019, în sumă de 360.360 lei (inclusiv TVA), aprobate prin HCL numărul 883 din 3 Octombrie 2018, se suportă din bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Programul se derulează în baza unor parteneriate între Direcția de Asistență Socială și Medicală, United Way Romania, Fundația pentru Dezvoltarea Popoarelor filiala Cluj, Fundația Diakonia și cinci școli clujene. În acest an școlar beneficiarii programului sunt un număr de 210 elevi, din următoarele școli: Şcoala Gimnazială Traian Dârjan, Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga, Școala Gimnazială Octavian Goga, Școala Gimnazială Nicolae Titulescu și Liceul teoretic Onisifor Ghibu.

Elevii incluși în programul Școala după școală participă la activități care îi ajută să depășească dificultățile de învățare, activități de socializare și beneficiază zilnic de o masă caldă (oferită prin Cantina de Ajutor Social și Pensiune și Direcția de Asistență Socială și Medicală de către Primăria Cluj-Napoca).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *